Đối với chúng tôi, sự hài lòng của khách hàng là tôn chỉ của mọi hoạt động.

Chương trình đặc biệt sắp tới

Tháng 10/2018 Ngày 10/11/ 2018 Ngày 20/11/ 2018 Ngày 01/12/ 2018
Khai trương Hatoyama 2 Giới thiệu món đặc sắc Ra mắt món mới Chương trình ưu đãi